วิธีประเมินราคาปูสนามหญ้า

  • ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
  • ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
  • ค่าแรงงาน
  • ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
  • ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)
  • ในกรณีไม่ถึง 400 ตารางเมตร จะคิดราคาเหมา